Associació Canaricultora de Vilafant

Associació Canaricultora de Vilafant

Fundada amb data 17/04/2007 pel Sr. José Rich Serra.

Associació ornitològica dedicada a la difusió de la canaricultura a l’Alt Empordà i Girona. Sense ànim de lucre, els Canaricultors de Vilafant organitzen activitats de foment i coneixement dels ocells de gàbia com a canaris de cant, postura i color, exòtics i psitàcids.


L’actual junta la componen:
PRESIDENT:
José Marín Valenzuela
VICEPRESIDENT:
Juan Hidalgo Alarcón
TRESORER:
Juan de Dios Cruz Cova
SECRETARI:
Alberto García Martínez
VOCALS:
Raúl Galván Palacios
Francisco de l’Olmo Portes
David Fernández Carreras